(✪㉨✪)

ฅʕ•̫͡•ʔฅ Thông báo ฅʕ•̫͡•ʔฅ

 


Nội dung trong wordpress này là về Đam mỹ, Boy’s Love, tức là mọi vấn đề liên quan đến tình yêu giữa các chàng trai với nhau. Click Back nếu bạn không chấp nhận được thể loại văn học này.

 Tất cả các bài viết trên wordpress này đều được đăng tải với mục đích phi thương mại. Đề nghị mọi người không đem các bài viết trong WP này đi repost hay share public lên bất cứ nơi nào khác ngoài blog này khi chưa có sự đồng ý của mình.

Đa phần những bài viết với Rating 18+ trở lên đều sẽ được bảo vệ bằng mật khẩu. Mọi gợi ý đều nằm trong mục Pass hoặc chương liền kề trước chương được bảo vệ bằng mật khẩu.

 Về vấn đề in ấn mọi bản dịch/edit trên Phi Vũ Các, mình không ngăn cản nhưng mong các bạn nói trước với mình một tiếng. Điều này áp dụng cho cả những bạn muốn sử dụng bản sub nhạc của mình.

Khi để lại comment thì hãy dùng tiếng Việt bình thường, mình không đọc được teencode. Đặc biệt, đề nghị các bạn dùng từ ngữ lịch sự. Các bạn có thể phê bình, gay gắt đến đâu mình cũng nhận, nhưng nếu các bạn sử dụng những từ ngữ… thì mình xin phép del luôn. Bởi vậy, các bạn nên cap lại comment của mình (nếu cảm thấy cần thiết)

Tàng Yêu – Chương 26

Tàng Yêu (藏妖)

Author: Neleta – Ni tử (尼子)

Edit: Phi Vũ


♡Chương 26♡


Read the full post »

Vương triều kim ngọc – Q4 – Chương 4 (Part 1)

Vương Triều Kim Ngọc (金玉王朝)

【 Tác giả】: Phong Lộng (风弄)

【 Quyển 4】: Tung Hoành

【 Edit】: Phi Vũ

Chương 4

Part 1

Read the full post »

Bảo vệ: [Sưu Tầm] Hot

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Tàng Yêu – Chương 25

Tàng Yêu (藏妖)

Author: Neleta – Ni tử (尼子)

Edit: Phi Vũ


♡Chương 25♡


Read the full post »

Vương triều kim ngọc – Chương 3

Vương Triều Kim Ngọc (金玉王朝)

【 Tác giả】: Phong Lộng (风弄)

【 Quyển 4】: Tung Hoành

【 Edit】: Phi Vũ

Chương 3

Read the full post »

Tàng Yêu – Chương 24

Tàng Yêu (藏妖)

Author: Neleta – Ni tử (尼子)

Edit: Phi Vũ


♡Chương 24♡


Read the full post »

Tàng Yêu – Chương 23

Tàng Yêu (藏妖)

Author: Neleta – Ni tử (尼子)

Edit: Phi Vũ


♡Chương 23♡


Read the full post »

Bảo vệ: Vương triều kim ngọc – Q4 – Chương 2 (Part 2)

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Vương triều kim ngọc – Q4 – Chương 2 (Part 1)

Vương Triều Kim Ngọc (金玉王朝)

【 Tác giả】: Phong Lộng (风弄)

【 Quyển 4】: Tung Hoành

【 Edit】: Phi Vũ

Chương 2

Part 1

Read the full post »

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 841 other followers

%d bloggers like this: