(✪㉨✪)

ฅʕ•̫͡•ʔฅ Thông báo ฅʕ•̫͡•ʔฅ

 


 Đa phần nội dung trong wordpress này là về Đam mỹ, Boy’s Love, tức là mọi vấn đề liên quan đến tình yêu giữa các chàng trai với nhau. Click Back nếu bạn không chấp nhận được thể loại văn học này.

 Cũng sẽ có một vài mảng hoặc một vài truyện ngôn tình.

 Tất cả các bài viết trên wordpress này đều được đăng tải với mục đích phi thương mại. Đề nghị mọi người không đem các bài viết trong WP này đi repost hay share public lên bất cứ nơi nào khác ngoài blog này khi chưa có sự đồng ý của mình.

Đa phần những bài viết với Rating 18+ trở lên đều sẽ được bảo vệ bằng mật khẩu. Mọi gợi ý đều nằm trong mục Pass hoặc chương liền kề trước chương được bảo vệ bằng mật khẩu.

 Về vấn đề in ấn mọi bản dịch/edit trên Phi Vũ Các, mình không ngăn cản nhưng mong các bạn nói trước với mình một tiếng. Điều này áp dụng cho cả những bạn muốn sử dụng bản sub nhạc của mình.

Khi để lại comment thì hãy dùng tiếng Việt bình thường, mình không đọc được teencode. Đặc biệt, đề nghị các bạn dùng từ ngữ lịch sự. Các bạn có thể phê bình, gay gắt đến đâu mình cũng nhận, nhưng nếu các bạn sử dụng những từ ngữ… thì mình xin phép del luôn. Bởi vậy, các bạn nên cap lại comment của mình (nếu cảm thấy cần thiết)

Tàng Yêu – Tiểu Yêu Tiểu Quái thiên – Chương 2

Tàng Yêu (藏妖)

Author: Neleta – Ni tử (尼子)

Edit: Phi Vũ


Tiểu Yêu Tiểu Quái thiên

♡Chương 2♡


Read the full post »

Vương triều kim ngọc – Q4 – Chương 11

Vương Triều Kim Ngọc (金玉王朝)

【 Tác giả】: Phong Lộng (风弄)

【 Quyển 4】: Tung Hoành

【 Edit】: Phi Vũ

【 Beta】: Y Đình

Chương 11

Read the full post »

Gia đình phi thường – Chương 23.1

Gia đình phi thường

(非常家庭)


Tác giả: Hậu Dĩ (候已)

Edit: Phi Vũ


Chương 23.1


Read the full post »

Tàng Yêu – Tiểu Yêu Tiểu Quái thiên – Chương 1

Tàng Yêu (藏妖)

Author: Neleta – Ni tử (尼子)

Edit: Phi Vũ


Tiểu Yêu Tiểu Quái thiên

♡Chương 1♡


Read the full post »

Vương triều kim ngọc – Q4 – Chương 10

Vương Triều Kim Ngọc (金玉王朝)

【 Tác giả】: Phong Lộng (风弄)

【 Quyển 4】: Tung Hoành

【 Edit】: Phi Vũ

【 Beta】: Y Đình

Chương 10

Read the full post »

Tàng Yêu – Hoa Chước An Bảo thiên – Chương 2

Tàng Yêu (藏妖)

Author: Neleta – Ni tử (尼子)

Edit: Phi Vũ


Hoa Chước An Bảo thiên

♡Chương 2♡


Read the full post »

Vương triều kim ngọc – Q4 – Chương 9

Vương Triều Kim Ngọc (金玉王朝)

【 Tác giả】: Phong Lộng (风弄)

【 Quyển 4】: Tung Hoành

【 Edit】: Phi Vũ

【 Beta】: Y Đình

Chương 9

Read the full post »

Tàng Yêu – Hoa Chước An Bảo thiên – Chương 1

Tàng Yêu (藏妖)

Author: Neleta – Ni tử (尼子)

Edit: Phi Vũ


Hoa Chước An Bảo thiên

♡Chương 1♡


Read the full post »

Vương triều kim ngọc – Q4 – Chương 8 (Part 2)

Vương Triều Kim Ngọc (金玉王朝)

【 Tác giả】: Phong Lộng (风弄)

【 Quyển 4】: Tung Hoành

【 Edit】: Phi Vũ

Chương 8

Part 2

Read the full post »

Vương triều kim ngọc – Q4 – Chương 8 (Part 1)

Vương Triều Kim Ngọc (金玉王朝)

【 Tác giả】: Phong Lộng (风弄)

【 Quyển 4】: Tung Hoành

【 Edit】: Phi Vũ

Chương 8

Part 1

Read the full post »

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 906 other followers

%d bloggers like this: